top of page

Site Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi

GENEL HÜKÜMLER

GİRİŞ

1.1. Brothers and Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş.’ye (“BROTHERS AND PARTNERS” ve/veya

“FİRMA”) web sitesi kullanım şartları konusundaki temel bilgilere aşağıda müşterilerimizin ve web

sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Brothers and

Partners, işbu metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman

güncelleme hakkını saklı tutar.

1.2. Lütfen web sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’ ‘nı dikkatlice okuyunuz.

Bu web sitesini kullanan ve/veya üye olan her gerçek ve her tüzel kişi aşağıdaki şartları kabul etmiş

varsayılmaktadır.

1.3. Sitemizdeki web sayfaları ve/veya ona bağlı tüm sayfalar (‘Web Sitesi’)

https://www.brothersandpartners.com.tr/ adresindeki Brothers and Partners Kurumsal Danışmanlık

A.Ş. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm

hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve

kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve

hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve

sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1.4. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu

sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu

sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

TANIMLAR

2.1. “Kullanıcı”, herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan ve/veya Web Sitesi üzerinden hizmet alan

tüzel ve/veya gerçek kişileri ifade etmektedir.

2.2. “BROTHERS AND PARTNERS” ve/veya “FİRMA” Brothers and Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş.

’ni ifade etmektedir.

2.3. “Sözleşme” ve/veya ‘Site Kullanım Şartları’ işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ‘ni ifade etmektedir.

2.4. “Web Sitesi” ve/veya “Site” http:// Brothers and Partnersteknoloji.com.tr internet sitesini ve

mobil uygulamalarını ifade etmektedir.

SORUMLULUKLAR

3.1. Firma, fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

3.2. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu

bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve

üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem

yapılacağını peşinen kabul eder.

3.3. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel

ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan,

müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik

eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen

kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir,

yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı

hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.4. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKKI POLİTİKASI

4.1. İşbu Web Site’sinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi

tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait

olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu

Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz

ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak

kullanılamaz.

4.3. Brothers and Partners, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına

sahiptir. Brothers and Partners, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik

bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir. Bu

işlemler Brothers and Partners gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4.4. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Brothers and

Partners’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve

teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

4.5. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Brothers and Partners, Web

Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer

kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler

ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma

altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin

kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir

unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

GİZLİ BİLGİ

5.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu

kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı

tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

5.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri

kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim,

portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da iş ortakları ile paylaşmasına muvafakat

ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri

profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla

kullanılabilecektir. Bu işlemler Brothers and Partners gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil

etmez.

5.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu

olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

GARANTİ VERMEME:

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma

tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve

pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de

dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih

veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

WEB SİTESİ İÇERİĞİ, SORUMLULUK SINIRLAMALARI, KAYIT VE GÜVENLİK

6.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme

ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde

oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden

Firma sorumlu tutulamaz.

6.2. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

Brothers and Partners, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi’nin ya

da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını

taahhüt etmez.

Brothers and Partners, Web Sitesi’nden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da

bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

6.3. Brothers and Partners, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan

hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

6.4. Brothers and Partners, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar

ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin

kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek

sonuçlardan dolayı sorumluluğu bulunmaz.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar,

halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları,

elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı

sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu

değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İş bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı

geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen

değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip

etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle

bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-posta adresi ve

kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken

belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak

diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların

defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca

delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

 

8.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi

aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için

öncelikle bağımsız ve tarafsız bir Arabulucu huzurunda çözüm aranır; aksi durumda İstanbul Adliyesi

Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Brothers and Partners tarafından

yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Word belgesi olarak indir

bottom of page