top of page

Politikalar

Yönetim Politikamız

Sorumluluk ve Şeffaflık 

 

İnsana saygı, tevazu ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

 

Aktif Katılımcılık 

 

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

 

Stratejik Yaklaşım 

 

Mevcut işlerimizi en iyi şekilde yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimiz bünyesinde, 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenliğini sağlamak, risklere ve tehditlere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, gerekli kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

 

Tehditlerin bilgi varlıklarının, gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerindeki etkilerini ve risklerini belirlemek, bu riskleri minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak ve sürekli takip etmek,

 

Ulusal veya uluslararası yasal düzenlemelerin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirerek şirketimizin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini karşılamak,

 

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak gerçekleşebilecek problemlere hızla müdahale ederek, olayın etkisini minimize etmek, şirketimizin itibar ve güvenilirliğini geliştirmek ve bilgi güvenliği temelli olumsuz politikalardan korunmak.

 

Şirketimizin hedef ve politikasıdır.

İklim, Çevre ve İSG Politikamız

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamak,

 

İklim değişikliği konusunda hassasiyet göstermek,

 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermek,

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmak,

 

Çevre ve insana saygılı ürün ve hizmetlerin zararsız girdilerle, temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üreterek, müşterilerimize risksiz bir şekilde sunmak,

 

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması için modern teknoloji, bilim ve yasal mevzuatlara uyum içerisinde hizmet sunmak,

 

Şirketimizin hedef ve politikasıdır.

İş Etiği Politikamız

Dürüstlük

 

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 

Gizlilik

 

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

 

Yasal Sorumluluklarımız

 

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütürüz.

 

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

 

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 

Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

 

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri, bizim için çok önemlidir. 

 

İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

bottom of page