top of page

KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

Müşterilerimizin en zor problemlerini çözmelerinde yardımcı oluyoruz.

Kurumsal Danışmanlık

Brothers&Partners’ın profesyonel kadrosu İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı ile Yargıtay’ın güncel kararlarını sürekli takip ederek işverenlere sirküler yoluyla bilgilendirme yapmaktadır. 

 

Ayrıca işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik alanında tüm süreçlerini inceleyerek mevzuata aykırı durumları tespit edip risklerin azaltılmasına yönelik öneriler içeren inceleme raporu sunmaktadır.


Düzenlenen bu raporla, şirket yöneticileri ve insan kaynakları personeli mevcut uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmakta, risk içeren ve hukuki sorumluluk doğurabilecek işlemlerini düzeltme fırsatı bulabilmektedir.

Denetim Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuat değişiklikleri ve yargı kararları ile sürekli güncellenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda karşılaşılan idari yaptırımlar telafisi güç zararlara neden olabilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar ön görülmüştür. Bu noktada tarafımızca yapılan ön denetim; risklerin ortaya konulması açısından önem taşımakta, yapılabilecek incelemelere karşı olası kayıpların engellenmesine yardımcı olmaktadır.

Brothers&Partners olarak, uzun yıllar kamu ve özel sektörde büyük tecrübeye sahip ekibimiz ile check-up denetim hizmeti yapmaktayız. ‘Önce Biz Denetleyelim’ mottomuz ile karşılaşılabilecek riskleri, olası kayıpları ortadan kaldırmak, mevzuata uygun hareket eden bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak için sizlere yardımcı olmak önceliğimizdir.

        

Sosyal Güvenlik Denetimi

 • İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgeleri

 • Muhtasar Prim Hizmet Beyannameleri

 • Eksik Gün ve İşten Çıkış Kodları

 • Kayıt Dışı ve Taşeron İşlemleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

 • Gün ve Kazanç Bildirimleri

 • Bordro-Defter-Kurum Tahakkuku Karşılaştırmaları

İş Mevzuatı

 • Sözleşmeler

 • Yönetmelik

 • Talimat

 • Ücret

 • Ücret Bordroları

 • Yıllık İzin

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı

 • Çalışma Saatleri

 • Fazla Mesailer

 • Fesih

 • İbraname

 • Çalışma Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Risk Analizi

 • Acil Durum Planı

 • İşyeri Hekimi ve Uzmanı Atamaları

 • İlk Yardımcı

 • Çalışan Temsilcisi

 • Destek Elemanı

 • Acil Durum Ekipleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Sağlık Kontrolleri

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • Ortam Ölçümleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Teşvik Hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatında işverenlerin, ücret ve sigorta primleri kalemlerinde istifade edebileceği, maliyetleri azaltıcı bazı istihdam teşvikleri mevcuttur.

 

Bu teşviklerin sağladıkları avantaja göre bir sıralama yapılmak suretiyle kullanılması ve işverenin işçilik maliyetlerinin minimize edilmesi mümkündür.

 

Teşviklerin uygulanmasına yönelik mevzuatın karmaşık ve değişken bir yapıya

sahip olması, hesaplama ve takibinin güç olması, bu alanda yetişmiş uzman personelin sınırlı olması, hata yapılması halinde SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının ağır olması ve benzeri sebeplerden ötürü işverenler hali hazırdaki birçok teşvikten yararlanamamaktadır.

 

Brothers&Partners alanında uzman kadrosuyla işyerinizde teşvik analizi yaparak, istihdam teşviklerinden doğru, verimli ve eksiksiz olarak yararlanmanızı sağlamaktadır.

Calculator

İK Süreç Tasarımı ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

İKY profesyonellerinden oluşan ekibimizle, hizmetlerimizden yararlanacak olan müşterilerimizin İnsan Kaynakları Yönetimi alanında stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için operasyonel düzeydeki İK uygulamalarından Stratejik İK Uygulamalarına, çalışanlarınızı etkileyen İKY konularına kadar kapsamlı/tam hizmet İK çözümü uzmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca organizasyonunuzu bir sonraki seviyeye taşıyabilmesi için İK Liderlerinize gerekli olacak bilgiyi sunabilmek amacıyla eğitim hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili sorumluluklarınızın üstesinden rahatlıkla gelmenize yardımcı olacak, bilgili ve tecrübeli uzman İK Danışmanlık ekibimize güvenebilirsiniz.

Two men sit in front of each other

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme süreçlerinizde de yanınızdayız!​

Deneyimli ekibimizle işe alım süreçlerinizde de sizleri yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç duyduğunuz her zaman, işinizi kolaylaştırmak için bize ulaşabilirsiniz.

Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aday arayışı başlatılır. Ekstrem durumlar haricinde uygun olabilecek profiller 1 hafta içerisinde paylaşılır.

Firmanın dokusuna, değerlerine ve gelecek projeksiyonuna en uygun olabilecek aday profillerinin bulunmasına özen gösterilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında ekibimize ulaşabilir, süreçle ilgili bilgi alabilirsiniz. Düzenli olarak sizleri pozisyonlarla ilgili bilgilendiririz

İşinde yetkin ekibimizle en iyi hizmeti aldığınıza emin olursunuz.

Aday araştırmasından raporlamaya sürecin her aşamasında özgün yöntemler izlenir.

Job interview
bottom of page