top of page

Sertifikalarımız

Bu sertifikalar, müşterilerimize iş ortakları olarak güvenilir bir hizmet sağladığımızı ve yüksek iş etiği standartlarını benimsediğimizi gösteriyor. Brothers & Partners olarak, sürekli olarak daha iyiye ulaşma çabamızı ve iş dünyasının değişen gereksinimlerine uyum sağlama yeteneğimizi yansıtıyoruz.

ISO 10002:2018 

It has been observed that the conditions are applied with in the following scope 

Certification Scope 

KURUMSAL VE iDARi DANlŞMANLIK FAALiYETLERİ

CORPORATE AND ADMINISTRATIVE CONSULTING ACTIVITIES 

Certificate First Issue Date / 07.08.2023 Certificate Release Date / 07.08.2023 Certificate Revision Number and Date/ 00 / --

Certificate Validity Date / 06.08.2024 Certificate No/ CSMS-23-0708-BRO Certificate Period / 3 Years 

1S0/IEC 27001:2017 

It has been observed that the conditions are applied with in the following scope 

Certification Scope 

KURUMSAL VE iDARi DANlŞMANLIK FAALiYETLERiNDEKi KAYITLARIN BiLGi VARLIKLARININ KORUNMASI

 

PROTECTION OF INFORMATION ASSETS OF RECORDS IN CORPORATE AND ADMINISTRATIVE CONSULTING ACTIVITIES

Certificate First Issue Date / 07.08.2023 Certificate Release Date / 07.08.2023 Certificate Revision Number and Date/ 00 / --

Certificate Validity Date / 06.08.2024 Certificate No/ ISMS-23-0708-BRO Certificate Period / 3 Years 

ISO 9001:2015 

It has been observed that the conditions are applied with in the following scope 

Certification Scope 

KURUMSAL VE iDARi DANlŞ􀀋MANLIK FAALiYETLERi 

CORPORATE AND ADMINISTRATIVE CONSULTING ACTIVITIES

 

 Certificate First Issue Date / 07.08.2023 Certificate Release Date / 07.08.2023 Certificate Revision Number and Date/ 00 / --

Certificate Validity Date / 06.08.2024 Certificate No/ QMS-23-0708-BRO Certificate Period / 3 Years 

ISO 22301:2012 

It has been observed that the conditions are applied with in the following scope 

Certification Scope 

KURUMSAL VE iDARi DANIŞMANLIK FAALiYETLERi 

CORPORATE AND ADMINISTRATIVE CONSULTING ACTIVITIES

 

Certificate First Issue Date / 07.08.2023 Certificate Release Date / 07.08.2023 Certificate Revision Number and Date/ 00 / --

Certificate Validity Date / 06.08.2024 Certificate No/ QMS-23-0708-BRO Certificate Period / 3 Years 

Certificate Validity Date / 06.08.2024 Certificate No/ OCMS-23-0708-BRO Certificate Period / 3 Years 

ISO/IEC 27701:2019 

It has been observed that the conditions are applied with in the following scope 

Certification Scope 

KURUMSAL VE iDARİ DANIŞMANLIK FAALiYETLERiNDEKi KAYITLARIN BiLGi VARLIKLARININ KORUNMASI

PROTECTION OF INFORMATION ASSETS OF RECORDS IN CORPORATE AND ADMINISTRATIVE CONSULTING ACTIVITIES

Certificate First Issue Date / 07.08.2023 

Certificate Release Date / 07.08.2023 

Certificate Revision Number and Date/ 00 / --

Certificate Validity Date / 06.08.2024 

Certificate No/ PIMS-23-0708-BRO 

Certificate Period / 3 Years 

bottom of page