top of page

İK Süreç Tasarımı ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

İşgücü Planlamasının Yapılması

 • Norm Kadro Analizinin yapılması;

 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması

 

İşe Alım, İş Gören Seçimi ve Yerleştirilmesi 

 • Nitelikli Çalışanların İşe Alınması

 • Yeni Çalışanların Uyum ve Oryantasyon Programlarının Oluşturulması

 • Değerlendirme Araçlarının Belirlenmesi

 • Mevcut Yöneticilerin veya Yönetici Adaylarının Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (Kurulumu veya uygulanması) 

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Gelişimi Sürecinin Tasarlanması

 • Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması

 • Eğitim ve Gelişim Programlarının Oluşturulması

 • Alınan Eğitimlerin Ön ve Son Değerlendirme Testlerinin Yapılması

 • Yetkinlik Bazlı Eğitimin Tasarlanması

 

İş Değerleme ve Ücretlendirme Sisteminin Kurulması

 • İş Analizlerinin yapılması 

 • İş Tanımı ve İş Gerekliliklerinin her bir pozisyon için kapsamlı bir şekilde hazırlanması

 • Ücretlendirme Sisteminin Kurulması

 

Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması

 • Performans Ölçme Metodolojisinin Belirlenmesi (hedefler, yetkinlikler vb.)​

 • Yetkinlik Modelinin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Uygulanması

 • İnsan Kaynakları "Yetkinlik Sözlüğünün" hazırlanması

 • Performans Değerlendirme Standartlarının ve kriterlerinin belirlenmesi

 • Organizasyon Stratejisi ile birimlerin strateji ve hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi

 • Bireysel performans değerlendirme modelinin tasarlanması

 • Performans yönetimi sürecine dair takvimin belirlenmesi​

 • Yüksek performanslı ve potansiyelli çalışanların belirlenmesi için performans değerlendirme araç ve kriterlerinin belirlenmesi.

Kariyer Yönetimi Planlamasının Yapılması

 • Kariyer Yönetimi Sisteminin Kurulması

 • Kurum Çalışanlarının Bireysel Kariyer Planlamalarının Yapılmasına Dair Süreçlerin Tasarlanması (kariyer hedefleri, uzun dönem kariyer hedefi, vb.)

 • Yedekleme Planının Oluşturulması

 • Başarılı Çalışanlar, Yedeklenmesi Gereken Kadrolar ve Kilit Pozisyonların Tespit Edilmesi

 

Yetenek Yönetimi Sisteminin Kurgulanması

 • Yetenekli Çalışanların Tespit Edilmesi

 • Yetenek Havuzunun Oluşturulması

 • Yetenekli Çalışanların Gelişiminin ve Örgüte Bağlılığının Sağlanması

 

Takdir ve Ödüllendirme Sisteminin Tasarımı

 • Performansa Dayalı Ödüllendirme Sistemlerinin Kurulması

 

İnsan Kaynakları Alt Yapı ve Sistemlerinin Kurulması 

 • İKY süreçlerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan insan kaynakları yönetimi alt yapı ve sistemlerinin yapılandırılması;

 • Organizasyonda uygulanması gereken Yönetmelik, Talimat ve Prosedürlerin belirlenmesi;

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Destek Uygulamaları

 • Gerek Duyulan İK Süreçlerine Destek Hizmetlerinin Verilmesi

 

Liderlik Gelişimi Uygulamaları

 • Yönetici Gelişim Programlarının Tasarlanması

 • Liderlik Programlarının Oluşturulması ve Uygulanması

 

İşgücü Çeşitliliği ve Kapsayıcılık

 • Kapsayıcı Politika ve Uygulamaların Belirlenmesi

 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konusuna Odaklanan Prensiplerin ve Bu Prensiplerin Uygulanmasını Sağlayacak Çalışma Gruplarının Oluşturulması

 

İşveren Markası Tasarımı

 • Çalışan Memnuniyeti Anketinin Uygulanması

 • Çalışan Memnuniyetine Dair Gelişim Yol Haritasının Oluşturulması, 

 • Sistem Tasarımı, Memnuniyet Arttırıcı ve İyileştirici Kurumsal Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması, 

 • Çalışan Değer Önermesinin Oluşturulması

 • İşveren Marka Stratejisi Uygulamalarının Tasarlanması 

 

Kurumsal Eğitimlerin Verilmesi

 • İKY Alanında Güncel Konulara Dair Eğitimlerin Verilmesi

Amacımız

İK Süreç Tasarımı ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı olarak misyonumuz, çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kapsamlı/tüm hizmet danışmanlık vermek, bilgili ve deneyimli ekibimizle İK sorunlarına çözüm bularak müşterilerimizin bir adım önde olmasını sağlamaktır.

​​

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında vaat ettiğimiz, kapsamlı, çözüm odaklı ve memnuniyete dayalı danışmanlık hizmetimizi, bilimsel gelişmeler ve İK alanında trend konuların araştırılması ışığında geliştirerek, İnsan Kaynakları Yönetiminin stratejik olarak konumlanmasına ve ülkemizde daha fazla organizasyonun İKY Sisteminin yüksek işbirliği ve koordinasyonla, yüksek

saygınlık konumuna gelmesinin oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

bottom of page