Türkan Nağdalızade

İK Süreç Tasarım Uzmanı/Yönetici

Türkan Nağdalızade – İK Süreç Tasarım Uzmanı/YöneticiLisans eğitimini 2006-2010 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Devlet

Üniversitesinin Hukuk Bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Azerbaycan Cumhuriyeti İktisat

Bakanlığının Hukuk Departmanında başlayarak, 2011-2019 yılları arasında Hukuk

Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Daha sonra Yüksek Lisans eğitimini 2019-2022 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinin

“İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı”nda tamamlayarak başarıyla

mezun olmuştur.

2022 yılı itibari ile de Brothers and Partners Kurumsal Danışmanık A.Ş`de İnsan Kaynakları

Yönetim Danışmanı olarak “İK Süreç Tasarımı ve Kurumsal Gelişim” Departmanında

Yönetici pozisyonunda görev yapmaktadır.

Türkan Nağdalızade