Ekrem Gülcemal

Sosyal Güvenlik Direktörü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

mezunudur. Galatasaray Üniversitesi İş Hukuku Eğitim Proğramı ile bu alanda düzenlenen

personel özlük işleri, bordrolama, iş hukuku uygulamaları konularında ki bir çok sertifika

proğramını başarı ile tamamlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda ki yirmi bir yıllık hizmeti süresince işveren memurluğu, sosyal

güvenlik denetmenliği, sosyal güvenlik uzmanlığı, merkez müdürlüğü, il müdür yardımcılığı

gibi bir çok görevde bulunduktan sonra 2016/Mart – 2022/Ocak döneminde yaklaşık altı yıl

İzmir SGK İl Müdürlüğü görevini yürüterek Kurumdan ayrılmıştır.2022/Şubat ayından itibaren

ise Brothers and Partners Sosyal Güvenlik Direktörlüğü ile İzmir Şube Direktörlüğü görevini

birlikte yürütmektedir.

Sosyal güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları alanında bir çok eğitim proğramında eğitici olarak

görev almış, uzun yıllar bir çok dergi de makaleleri yayınlanmış, sosyal güvenlik mevzuatı ve

uygulamaları üzerine köşe yazıları yazmıştır.

İyi derece de İngilizce bilmektedir.


Ekrem Gülcemal