Özdemir Özder

Genel Koordinatör

Uludağ Üniversitesi – İİBF- İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Özel sektörde Dış Ticaret Uzmanı olarak 2006-2008 yılları arasında görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında, PTT İstanbul BaşMüdürlüğü'nde İnsan Kaynakları Birimi, 2013-2019 yılları arasında da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SGK Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2019 yılı itibari ile de Brothers and Partners'ta Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.


Özdemir Özder