İşletmeniz için önemli

SGK TEŞVİKLERİ

Zorluklar Nelerdir ?

Laws and regulations

Zorluklar Nelerdir ?

-Dağınık ve farklı mevzuat

-Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski 

-Farklı teşvikler için farklı yükümlülükler 

-Sık değişiklik ve takip zorluğu

-Ayrı bir departman olmaması ve ekip eksikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatında işverenlerin, ücret ve sigorta primleri kalemlerinde istifade edebileceği, maliyetleri azaltıcı bazı istihdam teşvikleri mevcuttur.

 

Bu teşviklerin sağladıkları avantaja göre bir sıralama yapılmak suretiyle kullanılması ve işverenin işçilik maliyetlerinin minimize edilmesi mümkündür.

 

Teşviklerin uygulanmasına yönelik mevzuatın karmaşık ve değişken bir yapıya

sahip olması, hesaplama ve takibinin güç olması, bu alanda yetişmiş uzman personelin sınırlı olması, hata yapılması halinde SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının ağır olması ve benzeri sebeplerden ötürü işverenler hali hazırdaki birçok teşvikten yararlanamamaktadır.

 

Brothers&Partners alanında uzman kadrosuyla işyerinizde teşvik analizi yaparak, istihdam teşviklerinden doğru, verimli ve eksiksiz olarak yararlanmanızı sağlamaktadır.

Ücretsiz Teşvik Kontrolü

Ücretsiz analiz için iletişime geçin.

Daha önce Teşviklerden faydalandınız mı ?
Hesaplanan Tevşiklerinizin kontrolünü kendiniz mi yapıyorsunuz?

Teşekkürler!

                                   YERSİZ TEŞVİK

Ülkemizde üretim ve istihdamın arttırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, AR-GE’ nin desteklenmesi, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımının yanı sıra engelli istihdamının arttırılması amacıyla özel sektör işverenleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primleri için farklı prim desteği/teşviki uygulanmaktadır. Uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleriyle işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli kısmı belirli sürelerde hazineden karşılanmaktadır.

Uygulanmakta olan teşviklerde genel kural olarak;

  • Teşvik uygulamasının işyeri bazında uygulanması,

  • Her işçi için sadece bir teşvik desteği uygulanması,

  • Teşvik/Destekten yararlanan işçilerin o işyerinde fiilen çalışması,

  • Muhtasar Prim Hizmet Beyannameleri yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi,

  • Bildirilen sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

  • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmemesi şartlarının sağlanması,

Bu şartlara uymayan ve haksız bir şekilde teşviklerden yararlananların tespiti halinde hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 27/12/2019 tarih 20662475 sayılı genel yazısına göre 2020 yılı itibariyle teşviklerden yersiz yararlanılması durumunda düzeltilme yapılmadığı sürece cari dönemde diğer teşviklerden de yararlanılması mümkün olmayacak, ayrıca sistem, yersiz yararlanma varsa düzeltilme yapılmadan geriye dönük teşvik düzeltmesine de izin vermeyecektir.

Brothers&Partners olarak, uzun yıllar kamu ve özel sektörde büyük tecrübeye sahip ekibimiz ile teşvik hizmeti vermekteyiz. Teşvik hizmetinde önceliğimiz “en yüksek fayda, en düşük risk” mottosuyla sizleri en uygun teşviklerden yararlandırmak ve sıfır hata payı ile yersiz teşvik riskini ortadan kaldırmaktır.