İletişim : +(90) 212 285 0911
2019-09-18 17:31:17

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de kârlılıklarını, pazar paylarını ve rekabet güçlerini hızla artıran firmalar inovasyon (yenilik, yenileşim) yapan firmalardır. Rakiplerinizin arasından sıyrılmak ve sürdürülebilir başarıyı yakalamak istiyorsanız, firmanızda inovasyonun yeşermesini sağlayacak kültür ve iklimi oluşturmalı; inovasyon sürecini başarıyla yönetebilmeli; inovasyon fırsatlarına odaklanarak performansınızı sürekli artırmalısınız.

Ar-Ge ise eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

Ar-Ge; kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar.

Brothers & Partners olarak Ar-Ge ve inovasyon politika döngüsünün her aşamasında sahip olduğumuz geniş bilgi ve deneyimle danışmanlık sunuyoruz. Konuyla ilgili hizmet alanlarımız, aşağıdakiler başta olmak üzere, politika döngüsünün her aşamasını kapsamaktadır.

  • Politika, Strateji ve Program Tasarımı
  • Ülke Örnekleri Analizi ve Kıyaslama (Benchmarking)
  • Program/Proje Tasarımı ve Uygulaması
  • İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi
  • Kapasite Geliştirme

Bülten Aboneliği

Ne zaman güncellensin?

E-Mail adresinizi girerek bültenimize abone olduğunuz taktirde, seçtiğiniz güncellemeler hakkında yeni ve önemli birşey olduğunda tarafınıza mail gönderilecektir.