Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/adminx/public_html/index.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/adminx/public_html/index.php:7) in /home/adminx/public_html/index.php on line 2
4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları | Brothers & Partners
İletişim : +(90) 212 285 0911
2020-12-06 13:32:16

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

Kanun Maddesi

 

Ceza Maddesi

 

Fiil

2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)

2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 23,73)

 
AÇIKLAMA

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

21.036

26.027

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

296

366

Bu durumdaki her işçi için

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

1.184

1.464

 

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

177

219

Bu durumdaki her işçi için

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

693

857

Bu durumdaki her işçi için

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.627

3.250

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

191

236

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

191

236

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

693

857

 

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

693

857

 

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

191

236

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

337

416

Bu durumdaki her işçi için

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

693

857

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

337

416

Bu durumdaki her işçi için

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

337

416

Bu durumdaki her işçi için

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

337

416

Bu durumdaki her işçi için

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

337

416

Bu durumdaki her işçi için

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853

2.292

 

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

337

416

Bu durumdaki her işçi İçin

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.853

2.292

 

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.853

2.292

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.853

2.292

 

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.853

2.292

 

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.853

2.292

 

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.853

2.292

 

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.853

2.292

 

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.853

2.292

 

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

16.829

20.822

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

16.829

20.822

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

16.829

20.822

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.                            

 

Bülten Aboneliği

Ne zaman güncellensin?

E-Mail adresinizi girerek bültenimize abone olduğunuz taktirde, seçtiğiniz güncellemeler hakkında yeni ve önemli birşey olduğunda tarafınıza mail gönderilecektir.