Modern Work Space

ıep

Brothers & Partners, uzman kadrosuyla İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı alanında işverenlerin yanında yeralmakta, operasyonel yüklerini azaltırken maliyet avantajı sağlamaktadır

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında  görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşmaktadır.

Aktif işgücü hizmetleri usul ve esaslarına hakimiyet
 

Yeni çıkacak teşviklerden zaman
kaybetmeden yararlanma

Yararlanılabilecek teşvik miktarının maksimize edilmesi

Evrakların sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve ilgili şubeye teslimi,sürecin takibi

Potansiyel cezai müeyyidelerin oluşmaması için önceden önlem alma

Katılımcıların kuruma gitmeden işlemlerinin gerçekleştirilmesi

İEp
başvuru

Teşekkürler