Kurumsal Danışmanlık

Brothers and Partners’ın profesyonel kadrosu iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile Yargıtay’ın güncel kararlarını sürekli takip ederek işverenlere sirküler yoluyla bilgilendirme yapmaktadır. 

 

Bununla birlikte, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında karşılaşılan hususlara dair uzman görüşü sunmaktadır. Ayrıca işverenlerin iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında tüm süreçlerini inceleyerek mevzuata aykırı durumları tespit edip risklerin azaltılmasına yönelik öneriler içeren inceleme raporu sunmaktadır.


Düzenlenen bu raporla, şirket yöneticileri
ve insan kaynakları personeli mevcut uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmakta, risk içeren ve hukuki sorumluluk doğurabilecek işlemlerini düzeltme fırsatı bulabilmektedir.

denetim

eğitim

sirkuler hizmeti

Yazılı ve sözlü görüş