top of page

Denetim Hizmeti

Denetim Hizmeti

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuat değişiklikleri ve yargı kararları ile sürekli güncellenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda karşılaşılan idari yaptırımlar telafisi güç zararlara neden olabilmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar ön görülmüştür. Bu noktada tarafımızca yapılan ön denetim; risklerin ortaya konulması açısından önem taşımakta, yapılabilecek incelemelere karşı olası kayıpların engellenmesine yardımcı olmaktadır.

Brothers&Partners olarak, uzun yıllar kamu ve özel sektörde büyük tecrübeye sahip ekibimiz ile check-up denetim hizmeti yapmaktayız. ‘Önce Biz Denetleyelim’ mottomuz ile karşılaşılabilecek riskleri, olası kayıpları ortadan kaldırmak, mevzuata uygun hareket eden bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak için sizlere yardımcı olmak önceliğimizdir.

Denetim

Sosyal Güvenlik Denetimi

 • İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgeleri

 • Muhtasar Prim Hizmet Beyannameleri

 • Eksik Gün ve İşten Çıkış Kodları

 • Kayıt Dışı ve Taşeron İşlemleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

 • Gün ve Kazanç Bildirimleri

 • Bordro-Defter-Kurum Tahakkuku Karşılaştırmaları

İş Mevzuatı

 • Sözleşmeler

 • Yönetmelik

 • Talimat

 • Ücret

 • Ücret Bordroları

 • Yıllık İzin

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı

 • Çalışma Saatleri

 • Fazla Mesailer

 • Fesih

 • İbraname

 • Çalışma Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Risk Analizi

 • Acil Durum Planı

 • İşyeri Hekimi ve Uzmanı Atamaları

 • İlk Yardımcı

 • Çalışan Temsilcisi

 • Destek Elemanı

 • Acil Durum Ekipleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Sağlık Kontrolleri

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • Ortam Ölçümleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı

bottom of page