Accountant at Work

Bordrolama

                Bordro Danışmanlığı Hizmeti 

Brothers&Partners bünyesinde yer alan eski SGK Müfettişleri kontrolünde işletmelerin bordrolama hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Bu sayede, işletmelerde bordro konusunda büyük bir departmana ihtiyaç duyulmaksızın teknik bordrolama hizmeti verilmekte ve benzeri süreçlerin riskleri ile işletmelerin iş yükünün minimize edilmesi sağlanmaktadır.

 

Alanında yetkin kadromuzla yürütülmekte olan bordrolama hizmetleri sayesinde vergi ve prim istisna/muafiyet kalemleri kullanılarak işçilik maliyetleri önemli ölçüde azaltılmaktadır.

 

 

 

 

Night Shift at Office

01

Bordro Hazırlama

03

Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi

05

İK Destek ve Yönetim süreçleri

07

SGK işe giriş - işten çıkış işlemleri

02

Bordroya ilişin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge

04

Prim, Avans, İcra vb süreçlerin takibi

06

SGK İşyeri İşlemleri

08

Bordro süreci danışmanlığı